Kierowca karetki a krajowy transport medyczny

Kierowcą karetki może zostać osoba, która ukończyła 21 rok życia oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Z racji, że coraz więcej pojazdów jest zaopatrzonych w specjalistyczny sprzęt, który wraz z personelem i pacjentem może osiągnąć wagę ponad 3,5t. sprawia, że w świetle prawa jest ciężarówką. Kierowca powinien posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie. Lekarz wystawia je, gdy nie widzi przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do podjęcia pracy. Na końcu drogi do podjęcia pracy jest zaliczenie kursu, który umożliwia kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Wiele źródeł podaje również, że wskazane jest, aby o stanowisko kierowcy starały się tylko osoby, które mają doświadczenie w kierowaniu pojazdami danej kategorii. Zapoznaj się w wymogami jakie stawia krajowy transport medyczny.

Krajowy transport medyczny – co mieści się w obowiązkach kierowcy?

Kierowca to przede wszystkim osoba odpowiedzialna za przewóź osób chorych lub poszkodowanych. Ważną kwestią jest możliwość udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu. Kierowca zajmuje się również przyjmowaniem wezwań. Do ich obowiązków zaliczyć można pomoc sanitariuszom przy zabezpieczeniu chorych na noszach, przenoszeniu ich oraz wkładaniu noszy do karetki. 

Kierowcy kartki mają prawo nie stosować się do przepisów ruchu drogowego

Zadaniem kierowcy jest jak najszybszy transport na miejsce wypadku lub do jednostki szpitalnej. Ma prawo do przekraczania ograniczenia prędkości, wyprzedzania innych samochodów, przejeżdżania przez skrzyżowania na czerwonym świetle. Ważną informacją dla innych kierowców jest fakt, że karetka ma prawo jechać pod prąd, a uczestnicy ruchu drogowego powinni udostępnić jej bezproblemowy przejazd. 

Kierowca kartki powinien być świadomy, że krajowy transport medyczny to również obowiązek przestrzegania środków ostrożności. Karetka nie powinna być zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca nie posiada prawa do spychania innych pojazdów ani do jazdy bez zważania na duży ruch.