Jak wygląda przewóz osób niepełnosprawnych?

Mimo rozwijającej się wiedzy dotyczącej osób niepełnosprawnych wciąż występują bariery dla osób niepełnosprawnych. Nieodpowiednia infrastruktura miast oraz bariery występujące na tle ekonomicznym często prowadzą do braku możliwości rozwoju. 

Ważne jest, aby wspierać osoby z niepełnosprawnościami oraz ułatwiać im funkcjonowanie w społeczeństwie. Opieka medyczna dba o odpowiednie wyposażenie w sprzęt, który ułatwia załadowanie wózka. Rampy, podnośniki oraz platformy to tylko podstawowe narzędzia. Poza nimi ważne jest spełnienie wymogów dotyczących pasów bezpieczeństwa oraz siedzenia. Elementy te są sprawdzane przez Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny. 

Podstawowymi informacjami jest fakt, że najazdy, podjazdy oraz podłoga powinny być antypoślizgowe. Pojazd powinien posiadać szyny do mocowania wózków inwalidzkich oraz system do unieruchomienia i zabezpieczenia stanowisk do wózków. Należy przy tym pamiętać, że każdy samochód przewożący osobę niepełnosprawną powinien być oznakowany logiem przedstawiającym osobę na wózku inwalidzkim na niebieskim tle.

Sprawdzenie czy samochód jest w dobrym stanie technicznym jest niezmiernie ważne. Daje to szansę na uniknięcie ryzyka wypadku z powodu złego stanu technicznego. Poza tym zmniejsza wstrząsów, które wynikać mogą z jazdy po nierównej nawierzchni.